ABSTRAKTY

Abstrakty prezentací budou vytištěny ve sborníku konference, který obdrží každý účastník konference.
Abstrakty by měly být zpracovány podle následujících instrukcí:
1. Abstrakt posílejte ve formátu PDF.
2. Délka abstraktu by neměla přesáhnout jednu stranu.
3. Parametry stránky: orientace na výšku, velikost A4 (21 cm x 29.7 cm), okraje nahoře a dole 2.5 cm; okraje vlevo a vpravo 3 cm.
4. Jména autorů uvádějte bez zkratek a titulů, prezentující autor by měl být podtržen.
5. Pracoviště označte horním indexem.
6. Abstrakt pište českým, slovenským, eventuálně anglickým jazykem.

ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty zasílejte v elektronické podobě PDF e-mailem na adresu panch@jh-inst.cas.cz a to nejpozději do 15. dubna 2014.

ŠABLONY

pro snadnější formátování Vašeho abstraktu můžete využít tyto šablony.

ABSTRACT_CZ.doc or ABSTRACT_ENG.doc (MS Word)