KONTAKT

Konference je spolupořádána Katedrou obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Aleš Růžička) a Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR (Michal Horáček).

Kontakty jsou uskutečňovány výhradně elektronickou poštou EMAIL.

E-mail konference:

panch@jh-inst.cas.cz