SOUTĚŽ

V rámci bloků přednášek studentů budou vyhodnoceny nejlepší přednášky z každé kategorie a prezentující finančně odměněni.

Komise pro hodnocení studentských přednášek:
prof. J. Holeček
prof. J. Příhoda
prof. J. Šima
doc. I. Němec, UK
doc. Z. Vargová  

Pravidla pro hodnocení studentských přednášek:
Hodnotí se dvě kategorie - zvlášť přednášky 15 a 20 minut.
Hodnotícím kritériem s největší váhou je vědecký přínos práce.
Hodnoceno bude rovněž zapojení studenta do práce, délka studia, kvalita prezentace (vizuální stránka, kultivovanost a hlasitost projevu) a v neposlední řadě rovněž dodržení času.